IDÉ-Akuten Boden

"Världen behöver din uppfinning"

Vårt uppdrag 

Vägledning skall ge synpunkter på innovationen i avsikt att hjälpa innovatören att förstå gången och den krokiga vägen till marknaden för produkten/tjänsten. 

Innovatören skall själv bestämma om och hur produkten/tjänsten skall ha sin fortsatta verksamhet. 

Informera om fortsättningen. Nyhetsgranskning, Varumärke, mönster/designskydd, eller patent.

Aktörer inom innovationsbranschen hjälper innovatören fram till att det blir en produkt eller tjänst, men när det gäller att tillverka marknadsföra och sälja produkten då finns ingen hjälp. 

Innovatören lämnas ensam att tillverka marknadsföra och sälja produkten.

Hjälpa innovatören med första kontakten med innovationssystemet.

Med föreningsmedlemmars erfarenhet vägleda innovatören att själv bestämma om innovationen har en plats på marknaden.

Hjälpa honom/henne att få kontakt med myndigheter som sysslar med innovationer.

När myndigheterna lämnar innovatören och produkten/tjänsten, återupptas kontakten för att hjälpa till med kontakter inom tillverkning och marknadsföring av produkten.


 

Kom ihåg att varje misstag du gör är ett framsteg

För varje misstag du gör, är du ett steg närmare lösningen.  

Det enda misstag som verkligen hämmar dig är att inte göra något alls.